Hasar tarihinden itibaren en geç 5 işgünü içerisinde ilgili sigorta şirketine hasar ihbarında bulunulması gerekir.

 

Sigorta şirketlerinin müşteri hizmetleri hattı aranarak, hasar ihbarı yapılması hasar dosyasının çok daha hızlı sonuçlanmasını sağlar.

 

Oto hasarlarında, hasar ihbarı sırasında hasarsızlık indiriminin korunması konusunda bir uygulamaları olup olmadığı sigorta şirketlerine mutlaka sorulmalıdır. Unutmayın, bir sonraki yıl poliçe priminizi çok etkileyebilecek bir noktayı atlamış olabilirsiniz.

 

Oto hasarlarında ikame araç hizmetinden faydalanmak için mutlaka bilgi isteyiniz.

 

Oto hasarlarında Sigorta Şirketlerinin anlaşmalı servislerinden hizmet almanız durumunda cebinizden ödeme yapmak zorunda kalmaz, hasar işlemlerinizi çok daha kolay sonuçlandırabilirsiniz.

 

Küçük hasarlarda hasarsızlık indiriminizi kaybetmemek için mutlaka mini hasar onarım hizmetlerinden faydalanın.

 

Arabanızda mutlaka en az 2 nüsha kaza tespit tutanağı bulundurun.

 

Sigorta Şirketi tarafından verilecek olan hasar dosya numarasının mutlaka not edilmesi gerekir. Hasarla ilgili tüm işlemler bu numara üzerinden yapılacaktır.

Kasko Gerekli Hasar Belgeleri
 
Çarpma Çarpışma Hasarlarında İstenecek Evraklar

 

    Kaza tespit tutanağı
    Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
    Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
    Beyan ( kaza tespit tutanağı yok ise )
    Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda;
    Fatura
    Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

 

Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar

 

    Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan /zabit
    Ruhsat fotokopisi
    Hasarınız seyir halinde olmuş ise ehliyet fotokopisi
    Hasarlı aracın fotoğrafları
    Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda;
    Fatura
    Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

 

Park Hali Hasarlarında İstenecek Evraklar

 

    Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
    Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan ( zabıt yok ise )
    Ruhsat fotokopisi
    Hasarlı aracın fotoğrafları
    Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda;
    Fatura
    Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

 

Radyo Teyp Hasarlarında İstenecek Evraklar

 

    Karakoldan tutturulmuş polis zaptı
    Ruhsat fotokopisi
    Hasarlı aracın fotoğrafları
    Aracın anlaşmalı olmayan serviste tamir görmesi durumunda;
    Fatura
    Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

 

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar

 

    Karakoldan tutturulmuş polis zaptı
    Temiz kağıdı (vergi makbuzlar,vergi dairesinden borcu yoktur yazısı)
    Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge
    Asayiş şube müdürlüğünden bulunamadı yazısı
    Aracın asil ve yedek anahtarları
    Ruhsat asli
    Ödemenin yapılacağı banka, şube ve IBAN no bilgileri

 

Aşağıdaki durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır.

 

    Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
    Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
    Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
    Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise,
    Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,  
    Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,  
    Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise, ( Yurtdışından gelen araçlar için düzenlenmiş Yeşilkart-Green Card belgesi de trafik sigortası yerine geçmektedir)
    Trafik kazası ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanmışsa.

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, taraflar arasında uyuşmazlık olmaması halinde, kazanın oluş şeklini kendi aralarında yazılı olarak saptamak şartıyla kaza yerinden ayrılabileceklerdir. Bu durumda taraflar arasında kaza tespit tutanağı düzenlenmesi gerekir.

 

Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir. Kurallara uygun şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

 

Kaza Tespit Tutanağı