girl-with-camera

EYP (Elektronik Yazışma Paketi) nedir?

Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarındaki yazışmalarda güvenli iletişim sağlayabilmesi için T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilen ortak kurallar setine göre oluşturulmuş bir sıkıştırılmış dosya formatıdır.


2 Şubat 2015 tarihli ve 29255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşları resmi yazışmalarını ilgililerine KEP iletisi ekinde elektronik yazışma paketi (EYP) olarak göndermektedirler.